تقدیر مسئولان عربستانی از ایران ۲۵ مرداد ۱۳۹۶ - ۲۳:۵۵