۱۱ استان در انتظار باران و رگبار ۰۶ اسفند ۱۳۹۵ - ۰۱:۴۵