کد خبر: ۷۰۵۰۲
تاریخ انتشار:۲۳ دی ۱۳۹۵ - ۰۲:۴۶
نایب رئیس دوم کمیسیون اقتصادی:
تصدی گری دولت مانع اصلی رشد اقتصادی
دولت می بایستی از طریق کاهش تصدی گری و ایجاد زیرساخت های لازم برای حضور پررنگ بخش خصوصی زمینه را برای دستیابی به رشد 8 درصدی مطابق با برنامه ششم توسعه فراهم آورد.
فرید موسوی نایب رئیس دوم کمیسیون اقتصادی مجلس شوری اسلامی در گفتگو با باشگاه خبرنگاران جوان، با اشاره به  اینکه رشد اقتصادی نیازمند سرمایه گذاری است، گفت: علیرغم آنکه در  6 ماهه نخست سال جاری شاهد رشد اقتصادی 7.14 درصدی بودیم؛ هیچ نشانه و تغییر اقتصادی در زندگی مردم مشاهده نشده است در صورتی که با توجه به فضای پسابرجام و نیز بهره برداری از زمینه های جذب سرمایه گذاری خارجی، دولت باید از فرصت های موجود نهایت استفاده کند. 
 
وی تصریح کرد: در حال حاضر نظام اقتصادی کشور با مشکلاتی مواجه است، که صرفا تکیه به درآمدهای نفتی دردی را دوا نکرده و دولت باید به صورت جدی تر و با برنامه ریزی بلند مدت، بسترهای لازم برای رشد اقتصادی را فراهم سازد. 
 
موسوی با بیان اینکه دستیابی به رشد 8 درصدی در برنامه ششم توسعه دور از انتظار نیست، افزود: این امر زمانی محقق می شود که دولت از تصدی گری های خود کاسته و زمینه را برای حضور پررنگ بخش خصوصی فراهم کند. 
 
به گفته موسوی رسیدن به رشد اقتصادی پایدار امری محال است چرا که هم اکنون نیز بانک های کشور با محدودیت های مالی و مشکلات ساختاری از جمله بهره وری پایین و نیز وجود مطالبات معوق همراه است.  

-----------------------------( منبع :  فارس عرب  )------------------------