Warning: include(/home/farsarab/public_html/wp-content/themes/portal-jarida/custom-functions.php) [function.include]: failed to open stream: No such file or directory in /home/farsarab/public_html/wp-content/themes/portal-jarida/functions.php on line 39

Warning: include() [function.include]: Failed opening '/home/farsarab/public_html/wp-content/themes/portal-jarida/custom-functions.php' for inclusion (include_path='.:/usr/lib/php:/usr/local/lib/php') in /home/farsarab/public_html/wp-content/themes/portal-jarida/functions.php on line 39
امروز : شنبه ۸ آذر ۱۳۹۳ گروه شیطان پرستان ازمنظر شناخت و اعتقادات
Check PageRank
خانه / --- فرقه های منحرف / گروه شیطان پرستان ازمنظر شناخت و اعتقادات

گروه شیطان پرستان ازمنظر شناخت و اعتقادات

نویسنده :  صلاح عسگرپور

شیطان پرستی یک جریان انحرافی ، افراطی و ضد دینی است که پیروانش را به ضدّیت با هرگونه شعایر خدائی ، مذهبی ، دینی ، اخلاقی ، فرهنگی و عرفی و ارزشی سوق می دهد .

جنیان هفت هزار سال قبل از آفرینش بشریت از آتش آفریده شدند و بصورت نامرئی در هستی زندگی می کنند ، آنها همانند آدمیان خداپرست هستند ، خدای متعال در قرآن مجید می فرماید « من جن و انس را خلق نکردم مگر برای اینکه عبادت کنند» شیاطین و ارشد آنها که ابلیس نام دارد ، گروهی از جنیانی هستند که به بیراهه رفتند بلکه باعث انحراف جمع عظیمی از جن و انس شده اند .

جنیان مانند آدمیان خوب و بد دارند ، بلکه در بین آنها مسلمان و غیرمسلمان هم موجود است ، در نقطه موازی ، این واقعیت را انسانها نیز دارند ، ابلیس بعنوان الگوی شیاطین به ذات احدیت قسم می خورد ، بندگانت را به انحراف خواهم کشاند مگر آنهائیکه نسبت به تو خلوص دارند .

ابلیس اعتقاد کامل به خدا دارد و هزارها سال عبادت او قطعاً از روی تفکر صورت گرفته و پیروان شیطانی او نیز به این حقیقت واقفند و دغدغه شیاطین ، پرستش از سوی کسی نیست بلکه آنها درصدد اغواء ، افساد و طغیانگری انسانها روی زمینند .

کلمه ی شیطان بر خلاف آنچه بعضی می پندارند ، اسم خاص ابلیس نیست ، بلکه یک مفهوم عام دارد که شامل جنیان متمرد ، طغیانگر و خرابکار می گردد و حتی اینگونه انحرافها دامنگیر انسانها می گردد لذا گفته می شود فلان فرد شیطان است یا حضرت امام خمینی (ره) آمریکا را شیطان بزرگ خطاب فرمود .

شیطان پرستان مشرکند :

علامه طباطبائی صاحب تفسیر المیزان می گوید : جنیان دوّمین طایفه از طوایف سه گانه ای هستند که مورد پرستش مشرکین واقع شده اند ، مشرکین سه طایفه از موجودات می پرستیدند ، جن ، ملائکه و قدیسین از بشر ، از این سه طایفه دو طایفه اول در استحقاق پرستش مقدم بر طایفه سوم می باشند و طایفه سوّم هر چند که اگر به حد کمال رسیده باشند ، از دو طایفه اوّل برترند ، و لیکن هر چه باشند ملحق به آن دو طایفه اند … علامه رحمت ا… علیه پیرامون علت پرستش ملائکه و جنیان از سوی مشرکین می فرماید : ملائکه را به امید خیرشان و جنیان را از ترس شرشان .

چگونگی گرایش به شیطان :

هر پرستشی ، چنانچه بر اساس عابد و معبود نباشد ارزش ندارد و از واقعیت بدور می باشد مثل عبادت شیطان که تنها یک طرفه از سوی افراد است در حالیکه خود شیطان از عبادت کننده اش اطلاعی ندارد ، انسانها از جهت پرستش اعتقادی ، برخی به خدا ، بعضی به بت ، خورشید و غیره اعتقاد دارند اما گروهی اعتقاد به همه آنها ندارند ، این گروه هر چند به هیچ چیزی معتقد نیست اما باید گفت ، معتقد به عدم اعتقاد هست و به لحاظ اینکه چنین گروهی با نداشتن پیروان معمولاً تحلیل می گردد لذا از پوششهای گوناگونی استفاده می کند تا گروه فعال بماند مثل شیطان پرستان که باید گفت هیچ اعتقادی ندارند ولی وانمود می کنند که شیطان را می پرستند .

چگونگی جریان شیطان پرستان :

گروه شیطان پرستان یک جریان انحرافی ، افراطی و ضد دینی است که پیروانش را به ضدّیت با هرگونه شعایر خدائی ، مذهبی ، دینی ، اخلاقی ، فرهنگی و عرفی و ارزشی سوق می دهد و تداعی می کند شیطان مخالف وضعیت موجود در جامعه است و در تمامی مراسم برگزار شده جوی آکنده از تصاویر زنان عریان یا نیمه عریان و مصادیق روابط جنسی و نوشیدن مشروب تا حد مستی عقل و از دست دادن شعود عادی بوجود می آورند ، که بقول خودشان زمینه ای باشد برای نرم کردن دلها و تقویت احساس عشق ، محبت و رها نمودن نفرت ، کینه و عصبانیت و ترغیب پیروانشان به تعقیب برنامه های ماهواره ای ، اینترنتی و سی دی های ویژه تا راه یافتن به آخرین اخبار شیطان پرستان در دنیا و اینک به خلاصه ای از اعتقادات آنها پرداخته می شود :

۱- شیطان سمبل لذت جوئی است و هیچ ریاضتی نباید توسط انسانها تجربه شود ، اگر کسی از شهوت و ارضاء جنسی خود جلوگیری نماید ، شادابی ، خرسندی ، سلامتی و مهربانی و تمامی صفات پسندیده را از دست داده است و در واقع این یک نوع تحقیر به حساب می آید لذا بایستی از مسببین آن انتقام گرفت و بعبارتی انسان مانند حیواناتی است که عذاب وجدان ندارند باید روزگارش به تبعیت از غرایز طبیعی سپری گردد.

۲- انسان و شیطان هر دو مخلوقات زنده هستند اما قدرت شیطان به مراتب از انسان بیشتر است ، انسان بخشی از خدا است ولی شیطان سنخیتی با خدا ندارد و بر همین اساس شیطان از خدا قویتر است و علت اینکه پیروان زیادی به دنبال خودشان می کشانند ، اینست که شیطان پرستی قائل به سرکوبی ضرورتهای زندگی مثل طمع ، شهوت و لذت نیست و هر دو گروه شیطان پرستان هم فلسفی و هم دینی این خصوصیت را دارند .

۳- آنها اعتقاد به زندگی بعد از مرگ دارند ، باید خدا را تحلیل ، حذف و خراب کرد تا کلیه انسانهای روی کره زمین به سوی شیطان گرایش پیدا کنند و به دلیل اینکه پیروان خدا اندکند بایستی به نفع شیطان عمل نمود .

۴- شیطان حیوانی سرخ مو با دمی فلش دار و دو شاخ و سم هایی مانند سم های بز می باشد ، و روزی رهبران دینی ، کشیش ها ، خاخام ها ، دولتها ، حکومتها و خانواده ها ، تماماً متلاشی و نسل آینده جنایتکار می شود و آنگاه اعتقاد به شیطان گسترش می یابد ، زیرا از جهت اخلاق در جامعه ، شیطان یک سرو گردن بالاتر از سایرین است و بشر دوستی تنها از اثرات شیطان می باشد .

۵- شیطان پرستی دینی ، متأثر از ادیان بسیار قدیمی در مصر و عراق و الهه های روحی و یونانی مثل مارس و خدای جنگ و مسیحیت بوده و افرادی که به آن ادیان پشت کردند را بعنوان الگوهای شیطان پرستی بکار می گیرند مثل کشیش یا راهبه ای که انجیل حضرت عیسی را رها می کنند لذا این حرکت بعنوان شورشی بر علیه خدا تلقی می گردد بلکه آنها را لایق می دانند و وارد گردونه فعالیت خود می نمایند .

۶- بیشترین فشار را شیطان پرستان بر کلیسا وارد کرده لذا مسیحیت آنها را بعنوان یک سراب تو خالی تلقی می کنند و افکارشان را سنگین و قابل هضم می پندارند ، بویژه آنجائیکه شیطان پرستان می گویند ، نمی شود شیطانها هم خدا و هم خدایان شیطان را بپرستند ، لذا با سرابی که مسیحیت برای شیطان پرستان ترسیم کرده ، به هیچ وجه به هدفشان نخواهند رسید ، برخی مسلمانان هم چنین سرابی برای شیطان پرستان اسلامی ذکر کردند ، آنها می گویند وقتی یزید ابن معاویه هلاک شد، پس از آن بصورت سگی درآمده و با نهایت تشنگی در بیابانهای گرم سرگردان بوده و دائماً سرابی به شکل آب از دور مشاهده می کند و هر چه نزدیک می شود به این سراب نمی رسد ، لذا شیطان پرستان یزیدی درصدد نجات یزید هستند ، آنها معتقدند همواره باید دنبال بشردوستی و محبت بود و نباید کسی را تشنه گذاشت .

۷- گروه شیطان پرستان اروپایی با دو شاخه و دو طرز تفکر هستند ، شاخه اول شیطان را بعنوان خدا قبول دارند و از مسیحیت تبعیت نکرده و عیسی (ع) را با خصوصیتی که در دین مسیح آمده قبول ندارند ولی شاخه دوّم بنیادگران مسیحی هستند که بر اثر شکست عقیدتی در گذشته به شیطان پرستان گرویدند .

۸- شیطان پرستان ایرانی معتقدند ، روزی ابلیس با خدا ، سازش و صلح خواهد کرد و علت بلاهای نازل شده بر سر انسانها بخاطر قطع رابطه با ابلیس می باشد ، می گویند آدم (ع) در جریان اخراج از بهشت ، نوح (ع) که دچار طوفان شد و یوسف (ع) وقتی به زندان سپرده شد .

۹- شیطان پرستان مصری می گویند ابلیس شجاعانه با خدا مخالفت کرد لذا مستحق پرستش است ، در مصر قدیم آنها از سوی فراعنه حمایت می شدند و امروزه از سوی غرب تغذیه می گردند .

۱۰- دو جا برای تجاوز به دختران مناسب است ، گورستانها و کنار ساحل دریا هنگام شب ، با تجاوز به دختران تخم شیطان در رحم آنان قرار می گیرد .

۱۱- شیطان پرستان یزیدی اعتقاد به حمام و مستراح رفتن ندارند و نگاه کردن یزیدی به زن یا دختر غیر یزیدی یا شوخی کردن آنها حرام است ، ناخن و سبیل مردان باید بلند باشد ، در جنگ ۸ ساله ، فرماندهانی از یزیدی های کردستان عراق مشاهده شدند با ریش بسیار بلند با رزمندگان اسلام می جنگیدند ، آنها معتقد بودند خلافت بعد از عثمان به معاویه رسیده و عاشورا عید آنها است و آرزو می کردند ای کاش در کربلا بودند و بر علیه امام حسین (ع) جنگ می کردند ، همچنین معتقدند هر مردی ۱۲ الی ۸۰ ساله می تواند ۶ بار زن بگیرد اما رهبران یزیدی محدودیتی در گرفتن زن ندارند و کسی که یزید را دوست ندارد ، خونش حلال است .

منابع :

۱- داستانهای شگفت درباره جن ـ ابراهیم عباسی سال ۱۳۸۵

۲- تأملی بر گروههای تخدیری ـ اداره کل مطالعات اجتماعی ناجا ـ سال ۱۳۸۵

۳- بررسی علل و عوامل شکل گیری گروه شیطان پرستان ـ اداره کل مطالعات اجتماعی ناجا ـ سال ۱۳۸۵

۴- داستانهای شگفت انگیزی از مرگ تا عالم برزخ ـ امید

۵- دنیای شگفت جن ابلیس شیطان ـ رقیه یعقوبی سال ۱۳۸۷

۶- شیطان در کمین است ـ هفته نامه آوای الوند همدان ۱۷/۷/۸۷

۷- شیطان پرستی ـ روزنامه زاهدان ۱۱/۸/۱۳۸۷

درباره فارس عرب

26 پاسخ به “گروه شیطان پرستان ازمنظر شناخت و اعتقادات”

 1. viagra می‌گه:

  For anybody who

  Thanks, I have

 2. sell my house fast می‌گه:

  An interesting discussion is definitely worth comment. I think that you need to publish more on this subject matter, it might not be a taboo subject but generally folks don’t talk about these subjects. To the next! Cheers!!

 3. Kansas city party bus می‌گه:

  Great information. Lucky me I came across your blog by accident (stumbleupon). I have book marked it for later!

 4. kredi hesaplama می‌گه:

  Greetings! Very helpful advice within this article! It’s the little changes that produce the most important changes. Many thanks for sharing!

 5. viagra می‌گه:

  if the buffalo in my head could speak german i would not know a god damm thing. What i do know is that the language of art is out of this world.

 6. Adhocspace Singapore می‌گه:

  Hi there, just became aware of your blog via Google, and found that it’s really informative. I am gonna be careful for brussels. I’ll appreciate if you proceed this in future. A lot of folks shall be benefited from your writing. Cheers!
  Adhocspace Singapore http://adhocspace.com.sg/

 7. hotel füssen می‌گه:

  Great information. Lucky me I recently found your website by chance (stumbleupon). I have saved it for later!

 8. srsfcgoiqe می‌گه:

  srsfcgoiqe http://www.gu7ax0i4kh09yi12347260hzzjb1m3d6s.org/
  asrsfcgoiqe
  [url=http://www.gu7ax0i4kh09yi12347260hzzjb1m3d6s.org/]usrsfcgoiqe[/url]

 9. mfecfteqft می‌گه:

  [url=http://www.gls707g22q316v3170ec34hrbae2lak2s.org/]umfecfteqft[/url]
  amfecfteqft
  mfecfteqft http://www.gls707g22q316v3170ec34hrbae2lak2s.org/

 10. jzqyekcln می‌گه:

  [url=http://www.g72914dfze412cb965ces93hsub359xhs.org/]ujzqyekcln[/url]
  jzqyekcln http://www.g72914dfze412cb965ces93hsub359xhs.org/
  ajzqyekcln

 11. iivmnzlpgb می‌گه:

  [url=http://www.g375r132x7n4m4zih280oe5ks77qdkc1s.org/]uiivmnzlpgb[/url]
  iivmnzlpgb http://www.g375r132x7n4m4zih280oe5ks77qdkc1s.org/
  aiivmnzlpgb

 12. emfblrcofo می‌گه:

  emfblrcofo http://www.g9q796o56c8rj83p8gky0bi0ol423zq4s.org/
  [url=http://www.g9q796o56c8rj83p8gky0bi0ol423zq4s.org/]uemfblrcofo[/url]
  aemfblrcofo

 13. prmoebztd می‌گه:

  [url=http://www.g56ghn52f2cpg02m3jlz50k7m63426bys.org/]uprmoebztd[/url]
  aprmoebztd
  prmoebztd http://www.g56ghn52f2cpg02m3jlz50k7m63426bys.org/

 14. hcopyqwgf می‌گه:

  hcopyqwgf http://www.g68a4a80lt6fw3tzrm144q152q676cels.org/
  ahcopyqwgf
  [url=http://www.g68a4a80lt6fw3tzrm144q152q676cels.org/]uhcopyqwgf[/url]

 15. mkposvcoq می‌گه:

  mkposvcoq http://www.gyz3leqyf03yg09644458k37sp2zcu60s.org/
  [url=http://www.gyz3leqyf03yg09644458k37sp2zcu60s.org/]umkposvcoq[/url]
  amkposvcoq

 16. گروه شیطان پرستان ازمنظر شناخت و اعتقادات | فارس عرب | farsarab Alter your very own Cheap Louis Vuitton Damier Azur in to a full-blown Goldmine
  Are Louis Vuitton Bags Leather

 17. Louis Vuitton Handbags می‌گه:

  گروه شیطان پرستان ازمنظر شناخت و اعتقادات | فارس عرب | farsarab Alter your Cheap Louis Vuitton Leopard Scarf into a total Goldmine
  Louis Vuitton Handbags

 18. Real Louis Vuitton Handbags Neiman Marcus Eventually Attainable in Mandarin chinese and Spanish!

 19. Cheap Louis Vuitton Speedy 25 Finally Accessible in Japanese as well as Italian!

 20. moncler sale می‌گه:

  گروه شیطان پرستان ازمنظر شناخت و اعتقادات | فارس عرب | farsarab spwmyxv Canada Goose coats soknljpovvu Canada Goose jacket evxkixrfbp Canada Goose Kensington Parka ftwfubv Canada Goose Outlet Toronto
  moncler sale

 21. przejdź do źródła می‌گه:

  Very worthwhile details!Best exactly what I became trying to find!

 22. viagra می‌گه:

  Is there a place where to buy Generic Acomplia online?

 23. Viagra می‌گه:

  How long do the effects of Tramadol last ?

پاسخ دهید

رفتن به بالا